வைகுண்டசாமி கோவில்களில் திருஏடு வாசிப்பு நிகழ்ச்சி..

kallakurichi.news - 202103121418584307 Tamil News ayya vaikundar festival SECVPF
அரியாம்பகோடு முல்லைப்பள்ளிவிளை அய்யா வைகுண்ட நாராயணசாமி கோவிலில் திருஏடு வாசிப்பு திருவிழா இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) தொடங்கி 3 நாட்கள் நடக்கிறது.