ராணுவ சட்டம் அமல்- பதற்றம் அதிகரிப்பு ..

kallakurichi.news - 202103160910289334 Tamil News Tamil News Myanmar military extends martial law SECVPF

யாங்கூனின் ஹலிங் தார் யார் மற்றும் ஸ்வேபிதா நகரங்களில் ராணுவ சட்டம் அமல்படுத்துவதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது.‌