ரத்த தானம் : முன்னும் பின்னும் செய்யக்கூடாதவை …

kallakurichi.news - 202103111404309148 Tamil News dont do before and after blood donation SECVPF

உயிர் காக்கும் ரத்ததானம் செய்வதற்கு முன்னும் பின்னும் சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவை என்னவென்று அறிந்து கொள்ளலாம்.