மனிதன் முதன்முதலாக விண்வெளியில் நடந்த தினம் மார்ச் 18 1965 …

kallakurichi.news - 202103180719478784 Tamil News Tamil news The day man first appeared in space March 18 1965 SECVPF

சோவியத் விண்வெளி வீரர் அலெக்சி லியோனொவ் வாஸ்கோத் 2 என்ற விண்கலத்தின் வெளியே சுமார் 12 நிமிடங்கள் நடமாடி விண்வெளியில் நடந்த முதல் மனிதன் என்ற பெயரை பெற்றார்.