பரசுராம தியான ஸ்லோகம்

kallakurichi.news - 202103201146363097 Tamil News parasurama avatar Slokas SECVPF

திருமால் எடுத்த தசாவதாரங்களில் பரசுராம அவதாரத்திற்கு உகந்த மந்திரங்களை பார்க்கலாம். இந்த மந்திரத்தை சொல்வதால் நமக்கு கெடுதல் செய்ய நினைப்பவர்கள் அழிவர்.