தினம் ஒரு திருப்பாவை !!

kallakurichi.news - 202101130821044668 Tamil News tamil news Thiruppavai 30 SECVPF

வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.