இந்திய கணிதமேதை நீனா குப்தா 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ராமானுஜன் பரிசை வென்றார்

இந்திய கணிதமேதை நீனா குப்தா 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ராமானுஜன் பரிசை வென்றார்
இந்திய கணிதமேதை நீனா குப்தா 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ராமானுஜன் பரிசை வென்றார்
இந்திய கணிதமேதை நீனா குப்தா 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ராமானுஜன் பரிசை வென்றார்

இந்திய கணிதமேதை நீனா குப்தா 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ராமானுஜன் பரிசை வென்றார்

கொல்கத்தாவில் உள்ள இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தில் பேராசிரியரும் கணிதவியலாளருமான நீனா குப்தா, வளரும் நாடுகளைச் சேர்ந்த இளம் கணிதவியலாளர்களுக்கான 2021 ராமானுஜன் பரிசு பெற்றுள்ளார்.

கொல்கத்தாவில் உள்ள இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தில் பேராசிரியரும் கணிதவியலாளருமான நீனா குப்தா, அஃபைன் இயற்கணித வடிவியல் மற்றும் பரிமாற்ற இயற்கணிதத்தில் தனது சிறந்த பணிக்காக வளரும் நாடுகளைச் சேர்ந்த இளம் கணிதவியலாளர்களுக்கான 2021 ராமானுஜன் பரிசு பெற்றுள்ளார். மதிப்புமிக்க விருதைப் பெறும் நான்காவது இந்தியக் கணிதவியலாளர் இவர் ஆவார்.

ராமானுஜன் பரிசு பெறும் மூன்றாவது பெண் குப்தா என்று மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. ராமானுஜன் பரிசு முதன்முதலில் 2005 இல் வழங்கப்பட்டது மற்றும் இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை, மற்றும் சர்வதேச கணித ஒன்றியம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து அப்துஸ் சலாம் சர்வதேச கோட்பாட்டு இயற்பியல் மையத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. குப்தாவுக்கு முன், இந்தியக் கணிதவியலாளர்களான ராம்துரை சுஜாதா, அமலேந்து கிருஷ்ணா மற்றும் ரிதபிரதா முன்ஷி ஆகியோர் முறையே 2006, 2015 மற்றும் 2018 ஆண்டுகளில் பரிசு பெற்றனர்.

அந்த ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியின்படி 45 வயதுக்கு குறைவான மற்றும் வளரும் நாடுகளில் சிறந்த ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு சிறந்த கணிதவியலாளருக்கு ஆண்டுதோறும் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.

உலகெங்கிலும் உள்ள புகழ்பெற்ற கணிதவியலாளர்களைக் கொண்ட ராமானுஜன் பரிசுக் குழு, குப்தாவைப் பாராட்டியதுடன், மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் அறிக்கையின்படி, அவரது பணி “ஈர்க்கத் தக்க இயற்கணிதத் திறன் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளைக் காட்டுகிறது” என்று கூறியது.

2019 இல், குப்தாவுக்கு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

இயற்கணித வடிவவியலில் ஜாரிஸ்கி ரத்துச் சிக்கல் ஒரு அடிப்படைப் பிரச்சனை. குப்தா இந்தப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வைக் கொடுத்தார், இது அவருக்கு இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடமியின் 2014 இளம் விஞ்ஞானிகள் விருதைப் பெற்றுத்தந்தது. அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் ஒன்றிற்கு குப்தா அளித்த நேர்காணலிலிருந்து குப்தாவை மேற்கோள் காட்டி, மத்திய அமைச்சக அறிக்கை, “ரத்துச் சிக்கல் உங்களிடம் இரண்டு வடிவியல் அமைப்புகளின் மீது சிலிண்டர்கள் இருந்தால், அது ஒரே மாதிரியான வடிவங்களைக் கொண்டிருந்தால், அசல் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் ஒரே மாதிரியான வடிவங்களைக் கொண்டிருப்பதாக ஒருவர் முடிவு செய்யலாம். ?”

இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடமி அவரது தீர்வை “சமீபத்திய ஆண்டுகளில் எங்கும் செய்யப்பட்ட இயற்கணித வடிவவியலில் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று” என்று விவரித்தது.