மச்ச அவதார தியான ஸ்லோகம் …

kallakurichi.news - 202103121136533548 Tamil News perumal matsya avatharam Slokas SECVPF

திருமால் எடுத்த அவதாரங்கள் தசாவதாரங்கள் என போற்றப்படுகின்றன். அந்த வகையில் இன்று மச்ச அவதாரத்திற்கான தியான ஸ்லோகத்தையும், மூலமந்திரத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.