இந்தியாசெய்திகள்

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் நிறுத்தம் ….

கடந்த 2019-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் புதிய 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் எதுவும் அச்சடிக்கப்படவில்லை.

Show More

Leave a Reply

Related Articles