செய்திகள்ஆன்மீகம்

வைகுண்டசாமி கோவில்களில் திருஏடு வாசிப்பு நிகழ்ச்சி..

அரியாம்பகோடு முல்லைப்பள்ளிவிளை அய்யா வைகுண்ட நாராயணசாமி கோவிலில் திருஏடு வாசிப்பு திருவிழா இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) தொடங்கி 3 நாட்கள் நடக்கிறது.
Show More

Leave a Reply

Related Articles