செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

விரைவில் ஜாகுவார் எலெக்ட்ரிக் கார் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகிறது !!

ஜாகுவார் நிறுவனத்தின் எலெக்ட்ரிக் கார் மாடல் விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகிறது. இதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles