செய்திகள்தமிழகம்

விமான நிலையத்தில் 2,500 சதுர மீட்டரில் பயணிகள் புதிய வழித்தட பாதை திறப்பு

புதிய வழித்தடபாதை, வருகை பயணிகள் சிரமமின்றி விமான முனையத்தை விட்டு வெளியேறவும், புறப்பாடு பயணிகள் விமானங்களுக்கு விரைவாக செல்லவும் உதவும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles