India

லடாக்கில் பதற்றம் முற்றிலும் தணிந்தது!!

கிழக்கு லடாக்கில் சீன ராணுவத்தின் அத்துமீறல் முயற்சிகளால் இரு நாட்டு ராணுவத்துக்கு இடையே மோதல், உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.