செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

ரெனால்ட் நிறுவனத்தின் கார் மாடல்களுக்கு மாதாந்திர சலுகைகள் அறிவிப்பு !!

ரூ. 75 ஆயிரம் வரையிலான சலுகை வழங்கும் ரெனால்ட்

ரெனால்ட் டஸ்டர்
ரெனால்ட் இந்தியா நிறுவனம் மார்ச் மாதத்திற்கான சலுகை மற்றும் தள்ளுபடி விவரங்களை அறிவித்து இருக்கிறது. இவை தள்ளுபடி, கார்ப்பரேட் சலுகை, லாயல்டி மற்றும் எக்சேன்ஜ் சலுகை வடிவில் வழங்கப்படுகிறது.
அப்படியாக பிஎஸ்6 க்விட், டஸ்டர் மற்றும் டிரைபர் போன்ற மாடல்களுக்கு அதிகபட்சம் ரூ. 75 ஆயிரம் வரையிலான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. ரெனால்ட் டஸ்டர் RXS மற்றும் RXZ வேரியண்ட்களுக்கு ரூ. 60 ஆயிரம் வரையும், மற்ற வேரியண்ட்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
 ரெனால்ட் டிரைபர்
ரெனால்ட் டிரைபர் மாடலின் ஏஎம்டி வேரியண்ட்களுக்கு ரூ. 30 ஆயிரம் தள்ளுபடி, மேனுவல் வேரியண்டிற்கு ரூ. 15 ஆயிரம் சலுகை வழங்கப்படுகிறது. டிரைபர் RXE வேரியண்டிற்கு ரூ. 10 ஆயிரம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இதுதவிர விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ. 5 ஆயிரம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
ரெனால்ட் நிறுவனத்தின் அதிகம் விற்பனையாகும் க்விட் MY2020 மாடலுக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் தள்ளுபடியும், MY2021 மாடலுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் ரூ. 20 ஆயிரம் எக்சேன்ஜ் சலுகை வழங்கப்படுகிறது. கார்ப்பரேட் மற்றும் ரூரல் சலுகை முறையே ரூ. 10 ஆயிரம் மற்றும் ரூ. 5 ஆயிரம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
Show More

Leave a Reply

Related Articles