உலகம்செய்திகள்

ராணுவ சட்டம் அமல்- பதற்றம் அதிகரிப்பு ..

யாங்கூனின் ஹலிங் தார் யார் மற்றும் ஸ்வேபிதா நகரங்களில் ராணுவ சட்டம் அமல்படுத்துவதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது.‌

Show More

Leave a Reply

Related Articles