செய்திகள்தமிழகம்

முகாமில் தாக்கப்பட்ட யானை கோவிலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது

ஜெயமால்யதா யானை பாகன்களை கண்டதும் மகிழ்ச்சியால் துள்ளி ஆரவாரம் செய்தது. பாகன்கள் யானையின் துதிக்கையை கட்டித்தழுவி ஆனந்த கண்ணீர் வடித்த காட்சி உருக்கமாக இருந்தது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles