ஆன்மீகம்செய்திகள்

மீனாட்சி அம்மனின் 108 போற்றி திருநாமங்கள் !!

மீனாட்சி அம்மனின் புகழ் பாடும் இந்த 108 போற்றி திருநாமங்களை தினமும் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சொல்லி வழிபாடு செய்து வந்தால் துன்பங்கள் பறந்தோடும்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles