உலகம்செய்திகள்

மிகப்பெரிய புதிய எம்.வி.ஹபீத் சரக்கு கப்பல்

அமீரகத்தின் மிகப்பெரிய புதிய சரக்கு கப்பல் எம்.வி.ஹபீத் தனது சேவையை விரைவில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles