பொது மருத்துவம்மருத்துவம்

மன கவலையைக்கும் அர்த்த சந்திராசனம் யோகா …

அர்த்த சந்திராசனம் என்பது மன கவலையை போக்க கூடிய ஒரு முக்கியமான யோகா ஆசனமாகும். உடலில் உள்ள தேவையற்ற நீரை வெளியேற்றும். சிறுநீரகத்தை சீராக செயல்பட வைக்கும்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles