ஆன்மீகம்செய்திகள்

மன்னார்கு கருட ஸ்தம்பம் !!

மன்னார்குடி ராஜகோபாலசாமி கோவிலுக்கு எதிரே 54 அடி உயரம் கொண்ட கருட ஸ்தம்பம் உள்ளது. இது ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்டது.இது காண்பவரின் மனதை கவரும் வண்ணம் கமபீரமாக இருக்கிறது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles