செய்திகள்வரலாறு

மனிதன் முதன்முதலாக விண்வெளியில் நடந்த தினம் மார்ச் 18 1965 …

சோவியத் விண்வெளி வீரர் அலெக்சி லியோனொவ் வாஸ்கோத் 2 என்ற விண்கலத்தின் வெளியே சுமார் 12 நிமிடங்கள் நடமாடி விண்வெளியில் நடந்த முதல் மனிதன் என்ற பெயரை பெற்றார்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles