செய்திகள்தொழில்நுட்பம்

மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன் வெளியீட்ட ஒப்போ நிறுவனம் !!

ஒப்போ நிறுவனம் தனது முதல் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனினை இந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles