செய்திகள்ஆன்மீகம்

மச்ச அவதார தியான ஸ்லோகம் …

திருமால் எடுத்த அவதாரங்கள் தசாவதாரங்கள் என போற்றப்படுகின்றன். அந்த வகையில் இன்று மச்ச அவதாரத்திற்கான தியான ஸ்லோகத்தையும், மூலமந்திரத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles