பெண்கள் மருத்துவம்மருத்துவம்

புரோட்டீன் ரிச் ஹேர் பேக்

முடி கொட்டுவது என்பது பெரிய பிரச்சனை. அதுவும் பிரசவத்துக்கு பிறகான முடி கொட்டுதல் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும். இதை வீட்டில் கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு எப்படி சமாளிக்கலாம் என்று பார்க்கலாம்.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles