ஆன்மீகம்செய்திகள்

பிரதோஷ விரதமும்… கிடைக்கும் பலன்களும்…

ஒவ்வொரு கிழமைகளில் வரும் பிரதோஷத்திற்கும், சில குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் சக்தி உண்டு. வியாழக்கிழமை வரும் பிரதோஷ அன்று விரதம் இருந்தால் கிடைக்கும் பலன்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles