World

பாங்காக் மன்னராட்சிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் வன்முறை …

தாய்லாந்தில் முக்கிய 3 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் தலைமையிலான ஜனநாயக இயக்கம் கடந்த ஓர் ஆண்டாக தொடர்ந்து அறவழியில் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.