உலகம்செய்திகள்

பயங்கரவாதத்தை பாகிஸ்தான் நிறுத்த வேண்டும் – ஐ.நா. கூட்டத்தில் இந்தியா கண்டிப்பு ..

அரசு ஆதரவுடன் நடக்கும் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை பாகிஸ்தான் நிறுத்த வேண்டும் என்று ஐ.நா. கூட்டத்தில் இந்தியா தெரிவித்தது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles