பெண்கள் மருத்துவம்மருத்துவம்

தைராய்டு பிரச்சனைக்கு தீர்வு தரும் ஆசனம் !!

இந்த ஆசனம் தைராய்டு சுரப்பிகளை தூண்டச்செய்வதால் தைராய்டு பிரச்சனைக்கு தீர்வாகிறது. எலும்புகளுக்கிடையே எண்ணெய்ப்பசை அதிகரிப்பதால் எலும்புத் தேய்மானம் குறைகிறது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles