ஆன்மீகம்செய்திகள்

தூய்மையான இதயத்துடன் சொல்ல வேண்டிய ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் மந்திரம்..

ஸ்ரீ ராகவேந்திரருக்குரிய இந்த மந்திரத்தை மகான்கள் மற்றும் சித்தர்களை வழிபடுவதற்குரிய வியாழக்கிழமைகளில் சொல்லி வழிபடுவது சிறப்பு என்றாலும் வாரத்தின் மற்ற எல்லா நாட்களிலும் கூறி வழிபடலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles