உலகம்செய்திகள்

துறைமுக ஒப்பந்தத்தை மீண்டும்  இலங்கை வழங்கியது …

கொழும்பு துறைமுகத்தின் மேற்கு கண்டெய்னர் முனையத்தை அமைக்கும் பணியில் இந்தியா மற்றும் ஜப்பானுக்கு ஒப்பந்தங்கள் அளிக்கப்படும் என்று இலங்கை அறிவித்துள்ளது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles