ஆன்மீகம்செய்திகள்

தீப வழிபாடுகளும் அதன் பலன்கள்!!

வீட்டில் தினமும் காலை, மாலை இரண்டு வேளைகளிலும் தீபம் ஏற்றிவைத்து, அந்த தீபத்தை வணங்குவதால், தீய சக்திகள் யாவும் விலகி, வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles