இந்தியாசெய்திகள்

தருண் கோகாய் இல்லாததால் சவாலை சந்திக்கும் காங்கிரஸ்..

தருண் கோகாய் அளவுக்கு புகழ் பெற்ற தலைவர்கள் யாரும் அசாமில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இல்லை. இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles