செய்திகள்தமிழகம்

டாக்டர் மனோவா சாம் ஷாலன் பதிலாக அமமுக வேட்பாளராக ஏ.சீமா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்….

கிள்ளியூர் தொகுதிக்கு வேட்பாளராக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த டாக்டர் மனோவா சாம் ஷாலன் மாற்றப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக அமமுக வேட்பாளராக ஏ.சீமா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles