உலகம்செய்திகள்

ஜோ பைடன்க்கு எதிராக 12 மாகாண அரசுகள் வழக்கு…

புவிவெப்ப மயமாதலை 2 டிகிரி செல்சியசுக்கு மிகாமல் கட்டுப்படுத்துவதற்கான பருநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஒப்பந்தம் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு பாரீசில் நடந்த கூட்டத்தின்போது எட்டப்பட்டது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles