செய்திகள்தமிழகம்

சென்னையில் 80 சதவீத மீன்களில் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் !!!

சென்னையில் பிடிபடும் மீன்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பது குறித்து சென்னையில் உள்ள தேசிய கடற்கரை மையம் சார்பில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles