செய்திகள்ஆன்மீகம்

சிவராத்திரி மகா லிங்கோத்பவ காலம் !!

சிவராத்திரியான இன்று இரவு முழுக்க விழித்திருந்து வழிபட்டு, மறுநாள் விடியலில் நீராடி, காலை அனுஷ்டானங்களுடன் உச்சிக்கால அனுஷ்டானத்தையும் சேர்த்து முடிக்க வேண்டும்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles