செய்திகள்தலையங்கம்

சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் செலவின பார்வையாளர்கள் நாளை வருகை…

தேர்தல் பணிகளை கண்காணிக்க ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles