மருத்துவம்பெண்கள் மருத்துவம்

குழந்தையின்மை பிரச்சினைக்கு தீர்வு தரும் நவீன சிகிச்சைமுறை

இயற்கையாக கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் 35 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு அதிகமான கருமுட்டைகளை இடமாற்றம் செய்து வைப்பதால் கருவுறும் வாய்ப்பு, இயற்கையாக கருவுறும் வாய்ப்பைவிட, பல மடங்காகிறது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles