ஆன்மீகம்செய்திகள்

கிருத்திகை நட்சத்திர விரதம் !!

கிருத்திகை நட்சத்திரத்தன்று இந்த கடவுளை நினைத்து விரதம் இருந்து வழிபாடு செய்தால் கடவுளின் முழுஅருளும் கிடைக்கும், நினைத்த காரியங்கள் உடனே நிறைவேறும் என்பது ஐதீகம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles