பொது மருத்துவம்மருத்துவம்

கழுத்தை சுற்றி உள்ள கருப்பு நீங்க இதை செய்யுங்கள் !!

சுகாதாரத்தில் அக்கறை செலுத்தவில்லை என்றாலும் அல்லது ஒவ்வாமை காரணமாகவும் கழுத்தை சுற்றிலும் கருமை வரலாம். அப்படி வந்துவிட்டால் எப்படி நீக்குவது என்று பார்க்கலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles