Devotional

கமலவல்லி நாச்சியார் சேர்த்தி சேவை!!

திருச்சி உறையூர் கமலவல்லி நாச்சியார் கோவிலில் நம்பெருமாள்- கமலவல்லி நாச்சியார் சேர்த்தி சேவை நடந்தது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.