Sports

உலக கோப்பை – இந்தியாவுக்கு மேலும் 2 தங்கம்!!!

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியா மொத்தம் 8 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.