உலகம்செய்திகள்

உலகில் பாதுகாப்பான நகரம் ‘துபாய்’!!!

துபாய் போலீஸ் பொதுமக்களின் தனிப்பட்டcக்கு எந்தவிதமான பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles