மருத்துவம்பெண்கள் மருத்துவம்

இளமை ததும்பும் அழகை தரும் கொய்யா இலை!!

கொய்யா பழம் உடல் நலத்திற்கு பல நன்மைகளை தருகிறது எனில் அதன் இலைகள் சருமத்தைப் பாதுகாக்க பல நன்மைகளை தருகின்றன. கொய்யா இலையை சருமத்திற்கு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று பார்க்கலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles