ஆன்மீகம்செய்திகள்

அருளை வாரி வழங்கும் ஐந்து வகை சிவராத்திரிகளும், விரதங்களும்…

சிவராத்திரியில் ஐந்து வகை இருக்கின்றன. அவை. நித்ய சிவராத்திரி, யோக சிவராத்திரி, பட்ச சிவராத்திரி, மாத சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி ஆகும். இந்த சிவராத்திரிகளைப் பற்றி சிறிய குறிப்புகளாக இங்கே பார்ப்போம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles