ஆன்மீகம்செய்திகள்

அகரம் முத்தாலம்மன் கோவில்!!

அகரம் முத்தாலம்மன் கோவிலின் கருவறையில் ஞானா சக்தி (அறிவு), கிரியா சக்தி(செயல்), இச்சா சக்தி (ஆசை) ஆகிய மூன்று அம்சங்களில் கையில் அட்சய பாத்திரங்களுடன் நின்ற கோலத்தில் மூன்று உருவங்களில் எழுந்தருளி அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றார்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles